MITOVY TADIN-DOKANGA I MADAGASIKARA SY I ANGLETERA

MITOVY TADIN-DOKANGA I MADAGASIKARA SY I ANGLETERA

🌱Tonga nitsidika an-dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa ny Masoivoho Britanika eto Madagasikara, Andriamatoa David ASHLEY, ny 17 janoary 2023.

🌿Niarahaba an-dRamatoa Minisitra amin’izao taombaovao izao ary nifanakalo hevitra amin’ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ity solontenan’ny firenena Britanika eto Madagasikara ity.

Nifantoka tamin’ny fanamafisana sy fanatsarana ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro sy ny paikady hitantanana sy hiarovana ireo karazanjavamananaina eto Madagasikara mba ho lovainjafy ny lahadinika.

✅️Tsy nohadinoin’ny roa tonta ary zava-dehibe ihany koa ny fanamafisana ny fitantanana ireo faritra arovana eto Madagasikara.

✅️Ity fihaonana ity no fihaonana faharoa notanterahin’dRamatoa Minisitra sy ny Masohivoho Britanika ity izay maneho fa mafy orina ny fiaraha-miasa amin’ny fiarovana ny harena voajanahary eto Madagasikara.

Evenements

Thématiques
<