TSY MAINTSY MANADIO ARY ANDRAISANA FEPETRA NY ORINASA TOMPON’ANTOKA

TSY MAINTSY MANADIO ARY ANDRAISANA FEPETRA NY ORINASA TOMPON’ANTOKA

Manoloana ny fahitana fako nivangongo eo amoron’ny ranomasina Ramena ao Antsiranana, dia nidina nijery akaiky izany ny Ben’ny tanàna Ramena sy ny lefiny niaraka tamin’ny Talem-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ao an-toerana, ny SREDD, DRPEB, ny lehiben’ny sampandraharaha Aqua culture SRPA, ny CSP, MBG TSIMOKA ary ny ONG Mada, io maraina io.

Fantatra ny orinasa tompon’antoka tamin’ity fanimbana tontolo iainana ity ka nandraisana fepetra avy hatrany. Efa manao ny fanadiovana ny moron-dranomasina ity orinasa ity ankehitriny.

Evenements

Thématiques
<