ATAO MAHOMBY NY FAMBOLEN-KAZO AMIN’ITY TAONA ITY

ATAO MAHOMBY NY FAMBOLEN-KAZO AMIN’ITY TAONA ITY

🟢Efa nataontsika veloma hatramin’izay ny “Fambolen-kazo fotsiny”, efa natsahatra ny fambolen-kazo « selfie », ka nanomezantsika ohatra tsara nandritra ity taona 2022 ity fa IZAY ATOMBOKA DIA TSY MAINTSY TOHIZANA.

🟢Nataontsika laharampahamehana ny fanaraha-maso ireo hazo novolena manerana ny Nosy hiantohana ny fahaveloman’izy ireo hanatrarana ny tanjona « Madagasikara rakotr’ala » izay voafaritra ao anatin’ny Velirano faha-10. Ny fambolen-kazo tokoa mantsy tsy hoe ilay fanitrihana hazo anaty tany iny ihany.

🟢Tamin’ity taona ity dia nahatratra 73 612,06Ha ny velarana voavoly hazo izany hoe 99,84% ny tanjona napetraka. Eo am-panomanana ny taom-pambolenkazo manaraka isika izao, na dia eo aza ny fisian’ny doro tanety sy ny doro ala dia tsy hampihemotra antsika izany fa miezaka hatrany isika hitondra paikady vaovao hampahomby ny fanamaitsoana an’i Madagasikara.

🟢Nametraka fepetra 10 isika izay novolavolain’ny vovovanana #ALAMINO, izay tarihin’ny #INDRI, ary niaraha-niasa tamin’ny #MEDD. Ity antontankevitra ity dia vokatry ny fiaraha-miasan’ireo mpisehatra toy ny: teknisiana, matihanina, mpikaroka, solontenan’ireo ONG sy mpamatsy vola, hatramin’ny olon-tsotra izay liana amin’ny fanamaitsoana ny Nosy.

👉🏼Raha te hahazo fanazavana bebe kokoa, araho ity rohy ity : https://tinyurl.com/4v2fueh9

Raha te hahazo sy haka ireo fepetra amin’ny fiteny malagasy sy frantsay ary koa hijery ireo boky sy antontan-kevitra ilaina amin’ny fambolen-kazo, araho ny rohy : https://indri.solutions/2022/03/01/10-principes-mg/

Evenements

Thématiques
<