FARITRA AROVANA : MODELIM-PITANTANANA MIPAKA ENY IFOTONY NO HIARAHANA AMIN’NY TETIKASA « FITANTANANA MAHARITRA HOLOVAIN-JAFY »

FARITRA AROVANA : MODELIM-PITANTANANA MIPAKA ENY IFOTONY NO HIARAHANA AMIN’NY TETIKASA « FITANTANANA MAHARITRA HOLOVAIN-JAFY »

🌱Ny fahombiazan’ny fiarovana sy ny fitantanana ho lovainjafy ireo faritra arovana eto Madagasikara dia tsy afa-misaraka amin’ny fahatsaran’ny fari-piainan’ny mponina mipetraka manodidina ireny faritra arovana ireny ary ny fahatsapany fa mitondra vokatsoa eo amin’ny andavanandrom-piainany ny fiarovana ireo harena voajanahary ireo. Io lalan-tsaina io no entin’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy miady amin’ireo karazana tsindry mamotika ireo faritra arovana eto amintsika.

✅️Isan’izany ny tetikasa « Fitantanana Maharitra Holovain-jafy » (#FMH) natomboka tamin’ny fomba ofisialy androany 29 novambra izay iarahan’ny #MEDD sy ny Governemanta Britanika amin’ny alalan’ny #UKaid. Tetikasa izay hisahana manokana ny fiarovana sy ny fitantanana lovainjafy ireo Faritra Arovana eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fanamafisana ny fandrosoan’ny mponina eny ifotony sy ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro.

👉Vondron’olona ifotony miisa 54 no voakasiky ny tetikasa ary hisandrahaka amin’ny Faritra arovana miisa 9 ka isan’izany Menabe Antimena, Bemanevika ary Mahimborondro.

🌿Haharitra 6 taona ny tetikasa izay vatsian’ny Governemanta Britanika miadidiy ny Tontolo iainana amin’ny alalan’ny « Biodiverse Landscapes Fund », ka mitotaly 9 tapitrisa Livre izany. Mampiavaka ity tetikasa ity ny nanatanterahana fakan-kevitra mialoha teny ifotony.

▶️DURRELL, RBG Kew, Madagasikara Voakajy, The Peregrine Fund, MBG, CARE ary NIRAS-LTS no mifandrimbona amin’ny MEDD amin’ny fanatanterahana ity tetikasa ity.

Evenements

Thématiques
<