FIOVAN’NY TOETRANDRO : NOTANTERAHINA TENY ANIVON’NY ANTENIMIERAMPIRENENA NY ANDRON’NY PARLEMANTERA NANDINIHANA NY FIOVAN’NY TOETRANDRO

FIOVAN’NY TOETRANDRO : NOTANTERAHINA TENY ANIVON’NY ANTENIMIERAMPIRENENA NY ANDRON’NY PARLEMANTERA NANDINIHANA NY FIOVAN’NY TOETRANDRO

☘️ Notanterahina teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza androany 21 novambra ny andron’ny Parlemantera. Nisolotena an-dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa tamin’izany ireo teknisianina avy eto anivon’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy tamin’ny alalan’ny BNCCC-REDD+, nitondra fanazavana mahakasika ny fomba hiatrehana sy hiadiana amin’ny fiovan’ny toetrandro eto Madagasikara .

🌿 Nampahafantarina sy niaraha-nidinika tamin’izy ireo tamin’izany ny drafitra sy ny paikady izay novolavolaina ao anatin’ny PNA na Plan National d’Adaptation sy ny CDN 2 na Contribution Déterminée Nationale izay ilana famatsiam-bola entina miatrika sy miady amin’ny fiovan’ny toetrandro.

🌱 Natao laharam-pahamehana izao fihaonana tamin’ireo solombavambahoaka izao noho izy ireo izay mahafantatra manokana ny tranga miseho eny ifotony amin’ny lafiny tontolo iainana hahafahana mametraka paikady mahomby hiatrehana izay fiovan’ny toetrandro izay.

Evenements

Thématiques
<