FIZARAM-BAOVAO

FIZARAM-BAOVAO

Saritany 1: Vinavinan’ny afo mety hitranga ho an’ny rahampitso 14 Novambra . Ny mba hisorohana sy hiomanana amin’izay fepetra tokony horaisina no anton’ny fizaràn’ireo teknisiana izao. Singa maro isan-karazany no iasan’ireo teknisianina ahafahana maminavina ny taha ny mety hampisy ny afo na tsia. Tafiditra ao anatin’izany ny tahan’ny hafanana, ny hamandoana, ny fitsokan’ny rivotra,…

Saritany 2: ireo tebok’afo azo avy amin’ny zanabolana omaly 12 Novambra . Nahatratra 2102 ny isan’izany omaly.

Evenements

Thématiques
<