COP 27

COP 27

Ny fiovaovan’ny toetrandro dia miteraka vokadratsy maro izay mianjady amin’ny vahoaka Malagasy toy ny haintany any atsimo sy ny tsy fanjariantsakafo. Tsy hitazam-potsiny izany ny tenako fa nifampidinihako tamin’ny tale mpanatanteraky ny Fandaharanasa maneran-tany ara-tsakafo na ny PAM, David Beasly ireo asa efa ataontsika sy ireo tokony ho atomboka hiadiana amin’ny hanoanana ho an’ny firenentsika sy ho an’izao tontolo izao.

Ny Planina Entina Mampandroso an’i Madagasikara dia efa mamaritra ny tanjona fizakan-tena ara-tsakafo. Sompitry ny ranomasimbe indiana isika ny taona 70 sy 80 , fotoana izao hiasana hamerenana izany lazan’i Madagasikara izany indray. Horesentika ny tsy fanjariantsakafo.

Mandritra izao #COP27 izao dia miara-mientana ireo governemanta manerantany hiaro ny tany. Mbola lavitra ny lalana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Saingy ny dinika nifanaovako tamin’ny Tale mpanatanteraky ny PAM, David Beasly dia nahitana mazava fa misy ny fanantenana handresen’i Madagasikara ny hanoanana, hanafoanana ny tsy fanjariantsakafo sy hikajiantsika ny ala sy ny tontolo iainana.

Evenements

Thématiques
<