NANAMARIKA NY ANDRO MANERANTANY HO FIAROVANA NY SOSONA ÔZÔNA I TOAMASINA

NANAMARIKA NY ANDRO MANERANTANY HO FIAROVANA NY SOSONA ÔZÔNA I TOAMASINA

🟢Nitety sy nanentana ary nampahafantatra ireo mpiara-belona teny anivon’ny fokontany tao Toamsina ny ekipan’ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy Atsinanana , ny zoma 16 septambra teo.

“35 taonan’ny Fifanarahana iraisam-pirenena natao tany Montréal: Fiaraha-miasa manerantany ho fiarovana ny fiainana eto an-tany », no lohahevitra nosafidiana tamin’ity taona ity.

🟢Isan’izany ihany koa ireo mpiasan’ny fadintseranan-tsambo izay nampahafantarina manokana ny loza mitatao mahakasika ny fako kirakirain’izy ireo.

👉Ny fahasimbàn’ny sosona ôzona mantsy dia mitarika ireo areti-mandoza fa indrindra ny fiovan’ny toetrandro. Isan’ny misoroka izany ny tsy fanaovana doro tanety sy doro ala.

Evenements

Thématiques
<