TOMBANA SY FANARAHA-MASO NY FAMBOLEN-KAZO: MITOHY ANY AMIN’NY FARITRA SAVA NY FAMPIOFANANA MOMBA NY FAMPIASANA NY KOBOTOOLBOX

TOMBANA SY FANARAHA-MASO NY FAMBOLEN-KAZO: MITOHY ANY AMIN’NY FARITRA SAVA NY FAMPIOFANANA MOMBA NY FAMPIASANA NY KOBOTOOLBOX

🟩Ny ao amin’ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy SAVA indray no nanohizana fampiofanana momba ny fikirakiràna ny ”Kobotoolbox”, fitaovana napetrakin’ny #MEDD hanaraha-maso ny fambolen-kazo nanomboka omaly 15 septambra izay notanterahina tao Sambava.

🟩Hanampy ireo teknisiana sy mpiara-miombon’atoka amin’ny fanaraha-maso ny fambolen-kazo sy ny fanaovana tombana ny “Kobotoolbox ”.

Efa manomana ny taom-pambolenkazo 2022-2023 ihany koa ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ao SAVA ka efa ampiasaina amin’ny fandrindrana ny taom-pambolen-kazo ho avy io ity fitaovana vaovao ity.

Evenements

Thématiques
<