FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA : NOMENA FIOFANANA AMIN’NY FITILIANA IREO AKORA SY ENTONA SIMIKA MANIMBA NY TONTOLO IAINANA IREO OPJ-ENVIRONNEMENT ETO ANIVON’NY MEDD

FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA : NOMENA FIOFANANA AMIN’NY FITILIANA IREO AKORA SY ENTONA SIMIKA MANIMBA NY TONTOLO IAINANA IREO OPJ-ENVIRONNEMENT ETO ANIVON’NY MEDD

✅️Anisan’ireo andraikitra sahanin’ny Polisin’ny Tontolo iainana (OPJ-Environnement) ny fitiliana ireo akora simika miteraka fandotoana eo amin’ny tontolo iainana. Ho fanamafisana ny traikefany amin’ny fanaraha-maso ireo akora simika ampiasaina eto Madagasikara dia nomena fiofanana mandritra ny telo andro izy ireo ampahafantarana azy ireo karazana akora sy entona simika voafaritry ny Didy aman-dalàna misy eto Madagasikara ka mila arahi-maso akaiky ny fampiasana azy satria mety hiteraka vokadratsy eo amin’ny tontolo iainana sy ny fahasalamana.

▶️I Madagasikara dia mpikambana ao anatin’ny Fifanarahana iraisam-pirenena natao tany Montréal mahakasika ireo akora simika mpanimba ny sosona ôzôna. Feno 35 taona amin’ity taona 2022 ity io fifanaraha iraisam-pirenena io. Tanjona napetrak’ireo firenena mpikambana tao anatin’izany ny hanafoanana sy hanoloana ny fampiasana ireo akora simika mpanimba ny tontolo iainana ampiasain’ireo indostria, ka ny 99% amin’ny fanafoanana sy fanoloana azy no efa tratra ankehitriny ary mandray anjara feno ao anatin’izany i Madagasikara.

✅️Zava-dehibe ho an’ny Ministera sy ireto polisin’ny tontolo iainana ireto arak’izany ny fampiofanana toa izao hafahana manatratra io tanjona io.

👉Ny 16 septambra izao no anamarihana ny Andro maneran-tany ho fiarovana ny sosona an-habakabaka ôzôna, ka tafiditra indrindra ao anatin’ny hetsika fankalazana izao fampiofanana ny OPJ-Environnement eto anivon’ny #MEDD izao izay iarahana amin’ny ONUenvironnement.

Evenements

Thématiques
<