FAMPIANARANA HO MPITSARA: HAMPIDIRINA AO ANATIN’NY FANDAHARAM-PAMPIANARANA NY ADY AMIN’NY KOLILOKY SY NY ADY AMIN’NY FITRANDRAHANA TSY ARA-DALÀNA NY HAREM-PIRENENA

FAMPIANARANA HO MPITSARA: HAMPIDIRINA AO ANATIN’NY FANDAHARAM-PAMPIANARANA NY ADY AMIN’NY KOLILOKY SY NY ADY AMIN’NY FITRANDRAHANA TSY ARA-DALÀNA NY HAREM-PIRENENA

🟩Natomboka ny alatsinainy 12 septambra teo ary haharitra dimy andro ny atrikasa hamoahana ny volavolam-pandaharam-pampianarana momba ny Ady amin’ny kolikoly sy ny Ady amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena ho an’ireo mpianatra ho mpitsara sy torolalana ho an’ireo mpampiofana eo anivon’ny Fampianarana Ambony ho Mpitsara (ENMG).

🟩Mandray anjara amin’izany fampiofanana izany ny Sekolim-pirenena Mpampiofana ho Mpitsara sy ho Mpiraki-draharaha, ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovain-jafy #MEDD, ny #BIANCO, ny #WWF sy ny Transparency International Initiative, ary ny Alliance Voahary Gasy. Tetikasa izay vatsian’ny USAID.

Evenements

Thématiques
<