AMBATOLAOKA-TSARAMANDROSO PK144: VOAFEHY NOHO NY VOINKAVA MAHATRATRA NY FIHITARAN’NY AFO

AMBATOLAOKA-TSARAMANDROSO PK144: VOAFEHY NOHO NY VOINKAVA MAHATRATRA NY FIHITARAN’NY AFO

🔴 Nisehoana doro tanety tao Ambatolaoka kaominina Tsaramandroso ,144 kilometatra tsy hidirana an’i Mahajanga ny hariva teo. Velarana mahatratra 1,5 hekitara no tombanana ho tratran’ny afo. Nanomboka tamin’ny 5ora hariva ny firehetana ka maty nanodidina ny tamin’ny 7ora sy 15minitra.

🔴 Tsy nahakasika valanjavaboahary no sady tsy nandoro ny toeram-pambolenkazo tsy lavitra teo izany noho ny fifanomezan-tanan’ny fokonolona sy ireo mpitandro filaminana avy eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena.

👍 Ankasitrahana ny fampitam-baovao avy amin’ireo tsara sitrapo taty amin’ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy nahafahan’ny Diredd Boeny-Betsiboka nandray andraikitra.

Sary: Tsara sitrapo

📢 Isaorana isika rehetra tsy hisalasala hiantso ity laharana ity raha vao mahita doro tanety na doro ala mba hahafahana mandray fepetra avy hatrany:

🔴📲  034 05 621 43.

Mankasitraka indrindra

Evenements

Thématiques
<