31 jolay Andro maneran-tany ho an’ny mpiaro ny ala na « Polisinala »

31 jolay Andro maneran-tany ho an’ny mpiaro ny ala na « Polisinala »

Vokatry ny tsy fahampian’ny mpianala misahana ireo velaran’ala eto Madagasikara dia nanampankevitra ny fanjakana fa hanao famindram-pitantanana amin’ireo Vondron’Olona Ifotony #VOI hitantana, hanajary sy hiaro ho lovainjafy ny ala sy ireo harena voajanahary ao amin’ny faritr’ala izay tantaniny, eo ambany fiahiana sy fanaraha-mason’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy.

✅️Rafitra mipetraka eny anivon’ny VOI ny #Polisinala izay tombanana ho 14 440 ny isan’izy ireo manerana an’i Madagasikara. Miisa 1444 ny VOI mijoro ara-dalàna ankehitriny ka isaky ny VOI dia misy Polisinala miisa 10 farafahakeliny.

🟢Ny Polisinala no miandraikitra ny fanaraha-maso any anaty ala hisorohana ny fitrandrahana an-tsokosoko ny harena voajanahary sy ny ala.

Eo ihany koa ireo rafitra ara-tontolo iainana eny anivon’ny Fokontany izay ahitana Polisinala toy Vaomieran’ny Ala na VNA , ny Komity miady amin’ny doro tanety KMDT izay rafitra eny ifotony miatrika mivantana ny ady amin’ny doro tanety sy ny fiarovana ny tontolo iainana eny anivon’ny kaominina sy ny Fokontany.

✅️Anio 31 jolay no andro maneran-tany natokana ho an’ireo Polisinala. Mankahery ary mankasitraka manokana azy ireo amin’ny adidy masina izay iantsorohany amin’ny fiarovany ny ala sy ny harena voajanahary.

Evenements

Thématiques
<