FARITRA ATSINANANA : NOTANTERAHINA TAO VATOMANDRY NY FANAMARIHANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY TONTOLO IAINANA

FARITRA ATSINANANA : NOTANTERAHINA TAO VATOMANDRY NY FANAMARIHANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY TONTOLO IAINANA

« Mihasimba ny tanintsika, ‘ndao arovana »

▶️Notanterahina tao Vatomandry ny 17 jona teo ny fanamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny tontolo iainana ho an’ny Faritra Atsinanana izay nitondrana fanentanana ho an’ny sokajin’olona rehetra handray andraikitra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana.

▶️Fambolena zanakazo miisa 5000 sy vihin-kazo 9000 tamin’ny velaran-tany 7ha tao amin’ny Camp pénal, fanabeazana ara-tontolo iainana tamin’ny sekoly miisa 8 tao Vatomandry ary diabe namakivaky ny tanàna nanentanana sy nanairana ny rehetra ny maha zava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny ala no nanamarihana ity andro natokana ho an’ny tontolo iainana ity tao Vatomandry.

✅️Nandray anjara tamin’izao hetsika izao ireo manam-pahefana maro ao amin’ny Faritra Atsinanana izay notarihan’ny Filoha Lefitry ny Antenimierampirenena NAHARIMAMY Lucien Irmah sy ny Loholon’i Madagasikara Donat Tang Manasoa izay samy nitondra fanentanana mahakasika ny maha sarobidy ny tontolo iainana ary nitaona ny mponina hifanome tanana amin’ny #MEDD sy ny #DREDDATSINANANA amin’ny hamerenana ho maitso indray an’i Madagasikara.

Evenements

Thématiques
<