ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY TONTOLO IAINANA : NOSOKAFANA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY TENY AMPANGABE NY FANKALAZANA NASIONALY

ANDRO MANERAN-TANY HO AN’NY TONTOLO IAINANA : NOSOKAFANA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY TENY AMPANGABE NY FANKALAZANA NASIONALY

« Mihasimba ny tanintsika, ‘ndao arovana »

▶️Notanterahina teny Ampangabe androany 10 jona ny fankalazana nasionaly ny Andro maneran-tany ho an’ny Tontolo iainana izay notarihan’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta NTSAY Christian, ny Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy VINA Marie-Orléa sy ny solontenan’ny mpikambana eo anivon’ny Governemanta, ny Solontena Maharitra ny PNUD eto Madagasikara sy ireo mpiara-miombon’antoka maro ary ireo mpisehatra isan-karazany eo amin’ny tontolo iainana.

👉Fametrahana aro afo mirefy 1km tao amin’ny saham-pambolen-kazon’ny Primatiora ao Ampangabe no nanokafana ny fankalazana ny #JME hiarovana ireo zanakazo vanona nambolena nanomboka ny taona 2020 raha sanatria ka misy doro tanety.

✅️Manao antso avo amin’ny malagasy tsy ankanavaka ny Lehiben’ny Governemanta hiaro ny tontolo iainana ary nanentana ny mpiray tanindrazana rehetra hanara-maso ireo fambolen-kazo sy hametraka aro afo hiantohana ny fahavanonan’ireo zanakazo novolena hahatanteraka ny vina « Madagasikara rakotr’ala » izay napetraky ny Filoham-Pirenena.

✅️Nanameloka ny famonoana ny Filohan’ny VOI MIALO tao amin’ny Faritra Alaotra Mangoro tamin’ny anaran’ny Governemanta ny Praiminisitra toa izany koa ireo mpiara-miombon’antoka, ary nambarany fa tsy maintsy hiharan’ny sazy henjana araky ny lalàna ireo nahavanon-doza.

▶️Mitohy rahampitso sabotsy eo amin’ny Parvis Analakely ny fankalazana ny #JME izay ahitantsika tranoheva maro misy ireo voka-pikarohana entina miaro ny tontolo iainana.

Evenements

Thématiques
<