Directions Régionales

 

 

DREDD Analamanga
Monsieur RABESANDRATANA Andriatahiry Tsirinirina
mail: dreddanalamanga@medd.gov.mg
DREDD Alaotra mangoro
Monsieur RAKOTONDRAVONINALA Valison Kiady
mail: dreddalaotramangoro@medd.gov.mg
DREDD Amoron’Imania
Monsieur  MARA-TSIRAHONANARIVO Aubin Christian

mail: dreddamoronimania@medd.gov.mg

DREDD Analanjirofo
Monsieur ANDRIANANDRASANA Herizo Tiana
mail: dreddanalanjirofo@medd.gov.mg
DREDD Atsinanana
Monsieur TEZENA Lionel Armando
mail:dreddatsinanana@medd.gov.mg
DIREDD Bongolava – Itasy
Madame RAKOTOARIMANANA Josette Evelyne Marcelle
mail: diredditasybongolava@medd.gov.mg
DREDD Atsimo Andrefana
Madame RANDRIANJAFIZANAKA Soary Tahafe
mail: dreddatsimoandrefana@medd.gov.mg
DIREDD Boeny – Betsiboka
Monsieur ANDRIANJAFY Ihando Niaina
mail: direddboenybetsiboka@medd.gov.mg
DREDD Diana
Monsieur RADISON Jean Claude
mail: dredddiana@medd.gov.mg
DREDD Haute Matsiatra
Monsieur RAKOTOSON Sitraka Raymamy mail:dreddhautematsiatra@medd.gov.mg
DREDD Ihorombe
Madame RAVOLOLONIRINA Voahangy Françoise
mail:dreddihorombe@medd.gov.mg
DREDD Melaky
Monsieur RAKOTOBE Habib Landry
mail: dreddmelaky@medd.gov.mg
DREDD SAVA
Monsieur RALAIVAONIRINA Joelson
mail: dreddsava@medd.gov.mg
DREDD Menabe
Madame ANDRIAHARIMALALA Tahiana
mail:dreddmenabe@medd.gov.mg
DREDD Sofia
Monsieur BERA Arsonina
mail:dreddsofia@medd.gov.mg
DREDD Vakinankaratra
Mme RATEFASON Zafindragisimary Tojotsara mail:dreddvakinankaratra@medd.gov.mg
DREDD Vatovavy7Vinany
Monsieur RAJAONAH Andrianarivo Solofoniaina Elisée
mail:dreddv7v@medd.gov.mg
DIREDD Androy-Atsimo Atsinanana – Anosy
Madame HAINGOSOA Hortençia Antoinésie
mail: diredd.anosyandroyatsimoats@medd.gov.mg

Voir aussi


Evenements

Thématiques
<