LMA AMPEFILOHA : NIZARANA NY MAHA ZAVA-DEHIBE NY FIKAJIANA NY TONTOLO IAINANA IREO MPIANATRA

LMA AMPEFILOHA : NIZARANA NY MAHA ZAVA-DEHIBE NY FIKAJIANA NY TONTOLO IAINANA IREO MPIANATRA

✅ Tranga ara-tontolo iainana izay efa iainantsika ankehitriny ny fiovan’ny toetrandro ka nanentana sy nampita ny antony mahatonga izany sy ny fomba iatrehana ny fiovan’ny toetrandro tamin’ireo mpianatry ny sekoly Lycée Moderne Ampefiloha ny teknisianina avy eto anivon’ny Minisitera ao amin’ny Birao nasionaly misahana ny fiovan’ny toetr’andro ny 22 desambra teo.

✅ Novaliana sy nitondrana fanazavana avokoa ireo fanontaniana manitikitika ireto ankizy mpianatra ireto mahakasika ny fiovan’ny ny toetrandro sy ny fikajiana ny tontolo iainana.

Liana avokoa izy ireo ary antenaina hitondra ny fanentanana eny amin’ny fiaraha-monina misy azy tsirairay avy.

✅ Ny 08 desambra teo moa no andro manerantany natokana ho an’ny toetrandro ka tafiditra indrindra ao anatin’ny hetsika fanamarihana izany ity hetsika fanentanana ity.

Evenements

Thématiques
<