ADY AMIN’NY FAHALOTOAN’NY RIVOTRA: ENTANINA IREO MPAMILY SY TOMPONY MBA HIKOJAKOJA IREO FIARA MAMOAKA SETROKA BE

ADY AMIN’NY FAHALOTOAN’NY RIVOTRA: ENTANINA IREO MPAMILY SY TOMPONY MBA HIKOJAKOJA IREO FIARA MAMOAKA SETROKA BE

✅ Nanatanteraka fitsirihana sy fanentanana ireo fiara nandalo ny lalampirenena faharoa niaraka tamin’ny #DGSR eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena ireo Polisin’ny Tontolo Iainana #OPJE eto anivon’ny Minisitera omaly.

✅ Nohavazavaina sy naseho ireo mpamily ny voka-dratsin’ny setroka be avoakan’ny fiara amin’ny Tontolo Iainana . Manatombo ihany koa ireo mahakojakoja ny fiarany amin’ny lafiny rehetra.Fiarakodia 8 tamin’ireo 56 isa notsirihana ihany koa no efa tsy azo nekena ka tsy maintsy nandraisana fepetra mifanaraka amin’ny lalàna.

Miantoka ny fahasalamana ny fahadiovan’ny rivotra ka entanina ny rehetra tsy hanao ambanin-javatra an’izany.

✅ Izao hetsika izao dia tohin’ireo hetsika fanentanana ary natao manerana ny faritra rehetra.

Evenements

Thématiques
<