HAITONDRA ARA-TONTOLO IAINANA : MANAMAFY NY FIARAHA-MIASA NY FANJAKANA, NY OSC ARY NY SEHATRA TSY MIANKINA

HAITONDRA ARA-TONTOLO  IAINANA : MANAMAFY NY FIARAHA-MIASA NY FANJAKANA, NY OSC ARY NY SEHATRA TSY MIANKINA

✅️ Toko telo tsy afa-misaraka amin’ny fiarovana sy fitantanana maharitra ny harena voajanahary ny avy amin’ny fanjakana, ny Firaisamonim-pirenena ary ny sehatra tsy miankina. Ho fandrindrana izany fiaraha-miasa sy fifanomezan-tanana izany sy ho fanamafisana ny haitondra ara-tontolo iainana dia nanatanteraka fakan-kevitra iombonana ireo sehatra telo ireo ny 9 desambra 2022 ary namoaka haitaky ara-tontolo iainana iombonana.

Fehin-kevitra maro no nivoitra nandritra izany, ary nahakasika sehatra maro, ka isan’izany :
✔️ fandrindrana ireo paikady entina miaro ny tontolo iainana ;
✔️ fanamafisana ny fampiharana ny lalàna ;
✔️ fampiroboroboana ny RSE eo anivon’ny sehatra tsy miankina ;
✔️ fampidirana ny OSC amin’ireo fakan-kevitra ara-tontolo iainana ;
✔️ fampitomboana ny tetibola iasan’ny MEDD

👉Tompon’andraikitra maro isan’karazany no nandray anjara tamin’izao atrikasa izao izay nahitana ny Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, ny Minisitry ny Jono sy ny Toekarena Manga, ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanon-karena stratejika, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-Pirenena, Loholona, Solombavambahoaka, mpitarika Firaisamonim-pirenena, ny sehatra tsy miankina ary ny mpiara-miombon’antoka nahitana ny USAID Hay Tao.

Evenements

Thématiques
<