Fanomanana ny fotoam-pambolenkazo 2022-2023

Fanomanana ny fotoam-pambolenkazo 2022-2023

📣“MAMBOLY ZANAKAZO isika fa TSY MANDEVINA ZANAKAZO”

☘️Nidina ifotony nankahery sy nanome toromarika @ fandrosoan’ny famokarana ny zanakazo Ramatoa Ministra VINA Marie-Orléa. Amin’ity taona ity dia natao manakaiky ny vahoaka ireo tanin-janakazo ireo, izay ahitantsika karazan-janakazo maro toy ny hazo fihinam-boa, ny hazo zanatany ary ny hazo fandrehitra. Manamora ihany koa ny fiarovana sy ny fikolokoloana azy ny fametrahana azy ireo eny ifotony ary mamaly ny filanan’ny tsirairay.
👉👉Raiso maimaim-poana eny anivon’ny biraon’ny DREDD akaiky anao ny anjara zanakazo ho volenao.

✅️Hanampy anao amin’ny fanatanterahana izany ireo teknisianina, @ fampahalalana ireo fenitra sy fomba hampahomby ny fambolena araky ny toerana sy ny karazana zanakazo ilainao.

MADAGASIKARA RAKOTR’ALA NO TANJONA

Evenements

Thématiques
<