SALON DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES : NITERAKA FIARAHA-MIASA HANATSARANA NY TONTOLO IAINANA NY HETSIKA

SALON DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES : NITERAKA FIARAHA-MIASA HANATSARANA NY TONTOLO IAINANA NY HETSIKA

🟢Nandritra ny hetsika « Salon de l’Environnement et des alternatives écologiques » dia notolorana fitaovana entin’izy ireo manatanteraka ny asany ny polisin’ny tontolo iainana izay vokatry ny fiaraha miasa eo amin’ny #MEDD sy ny #PURE EARTH.

🟢Nahomby ny hetsika andiany voalohany amin’ny « Salon de l’Environnement et des alternatives écologiques » izay nitondrana fanentanana sy paikady amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa miisa roa no namaranana ny hetsika :

👉🏼Hifarimbona ny MEDD sy ny Fikambanana #Mpanazava eto Madagasikara hanamafy ny fanentanana sy fampianarana ny olom-pirenena amin’ny fikajiana ny tontolo iainana sy fampahafantarana ireo lalàna mifandraika amin’ny tontolo iainana.

👉🏼Hifantoka amin’ny fitantanana sy fanodinana ny fako plastika kosa ny fiaraha-miasa eo amin’ny MEDD sy ny orinasa STAR amin’ny alalan’ny drafitr’asa #KOPAKELATRA. Tafiditra ao anatin’ny fanatanterahan’ny orinasa ny tamberin’andraikitra ara-tontolo iainana na #RSE ity fiaraha-miasa ity.

👉🏼Hametrahana fitaovana fanangonana tavoahangy plastika arak’izany ny eny anivon’ny biraon’ny MEDD ho fanentanana ny rehetra tsy hanaparitaka ireny fako plastika ireny.

Evenements

Thématiques
<