TRANOKALAM-PIFANDRAISANA ”HAY NATIORA” : MANAMORA NY FIKAROHANA SY FANADIHADIANA MOMBA NY ROHIVOAHARY SY NY TONTOLO IAINANA

TRANOKALAM-PIFANDRAISANA ”HAY NATIORA” : MANAMORA NY FIKAROHANA SY FANADIHADIANA MOMBA NY ROHIVOAHARY SY NY TONTOLO IAINANA

✅ MANAMORA NY FIKAROHANA SY FANADIHADIANA MOMBA NY ROHIVOAHARY SY NY TONTOLO IAINANA

🟢Tontosa omaly 02 desambra ny fampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ny tranokalam-pifandraisana ”Hay Natiora” izay novolavolain’ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, ny USAID Hay Tao ary ny ONE.

🟢Hanamora ny fikarohana sy ny fanadihadiana izay ataon’ireo rehetra mila izany ka mahasahana ny Fanajariana ny tany sy ny ny Fitsinjaram-pahefana, ny Toekarena Manga ary indrindra ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara siansa ao amin’ity tranokalam-pifandraisana ity.

🟢Manampy amin’ny fandraisana Fanapahan-kevitra ny ”Hay Natiora” satria angon-tahiry avy amin’ireo mpitantana ny harena voajanahary , ireo mpikaroka, ireo sy ireo tompon’andraikitra amin’ny fampandrosoana momba ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy no kirakiraina ao.

Tombony ihany koa ny fisian’ny Saritany Miaina hanampy betsaka ny fikarohana na fanadihadiana ataon’ny mpitsidika ao amin’ity tranokalam-pifandraisana ity.

🟢Ny Ofisim-pirenena misahana ny Tontolo Iainana na ny ONE araka izany no hitantana ny tranokalam-pifandraisana ”Hay Natiora” izay azo sokafana ato amin’ity rohy ity https://www.haynatiora.mg/.

Evenements

Thématiques
<