SALON DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ALTERNATIVES ECOLOGIQUES: MISONGADINA NY ANGOVO MAITSO HIANTOHANA NY TOEKARENA MAITSO

SALON DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ALTERNATIVES ECOLOGIQUES: MISONGADINA NY ANGOVO MAITSO HIANTOHANA NY TOEKARENA MAITSO

✅Tontosa anio maraina io tao amin’ny kianjan’i Barea ny fanokafana ny « Salon de l’Environnement et des alternatives écologiques ». Haharitra hateloana izany ary mandray anjara amin’izany ny seha-panjakana isan-karazany, ny sehatra tsy miankina ary fikambanana marolafy misehatra amin’ny tontolo iainana.

✅Misongadina mandritra ity hetsika ity ny fampahafantarana ireo karazan’angovo madio miaro ny tontolo iainana sady fotoana anentanana ny tsirairay amin’ny fampiasana ny angovo maitso sy azo havaozina . Eo ihany koa ny fironana any amin’ireo vokatra azo avy amin’ireo akora efa avy nampiasaina anefa nahodina izay isan’ny miantoka ny toekarena maitso.

✅Tanjona amin’ity hetsika ity ny fampahafantarana ireo akora fampiasa andavanandro nefa miaro ny tontolo iainana ka mba hizarantsika tsirairay hampiasa izany hiarovantsika ny tontolo iainana sy ny ala. Ampahafantarina mandritra ireo telo andro ireo ihany koa ny paikady entina hanohanana ireo mpikaroka hahafahan’izy ireo manaparitaka ny voka-pikarohana amin’ny angovo maitso izay vokarin’izy ireo.

Evenements

Thématiques
<