COP19 CITES : NANKATOAVINA NANDRITRA NY FIVORIAMBEN’NY CITES NIARAHANA T@ SECRETARIAT NY CITES SY NY FIRENENA MPIKAMBANA NY TOLOKEVITRA NAROSON’I MADAGASIKARA HAMPIASANA ETO MADAGASIKARA IREO HAZO VOAMBOANA NOGIAZANA

COP19 CITES : NANKATOAVINA NANDRITRA NY FIVORIAMBEN’NY CITES NIARAHANA T@ SECRETARIAT NY CITES SY NY FIRENENA MPIKAMBANA NY TOLOKEVITRA NAROSON’I MADAGASIKARA HAMPIASANA ETO MADAGASIKARA IREO HAZO VOAMBOANA NOGIAZANA

🌱 Noho ny ezaka vitan’ny fitondram-panjakana tamin’ny ady izay natao mba hifehezana ny fitrandrahana sy ny fanondranana tsy ara-dalana ny hazo sarobidy dia nanohana ny tolokevitra naroson’i Madagasikara teo anivon’ny fivoriana an-tampony faha-19 ny CITES izay tanterahina any Panama ny 14-25 novambra 2022 ny firenena maro mpikambana amin’io fifanarahana io sy ny Secrétariat ny CITES. Ny fahafahana hampiasa ireo hazo voamboana nogiazana no isan’ny fehin-kevitra naroson’ny delegasiona malagasy niatrika ity fivoriana an-tampony ity izay notarihan’dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa sy ny teknisianina niaraka taminy izay nanaovana adisisika ka nahazoana izao fankatoavana izao.

☘️ Na dia sarotra aza ny fifandresehan-dahatra izay natrehina dia mahavelombolo ny fanapahan-kevitra noraisin’ny CITES satria dia afaka miroso amin’ny fampiasana eto an-Tanindrazana ireo hazo voamboana tsy ara-dalàna nogejaina isika.

✅️ Ho jeren’ny fanjakana miaraka amin’ireo sehatra voakasik’izany ny fomba hanatanterahana ity fehin-kevitra tapaka teo anivon’ny COP 19 CITES ity.

Fepetra notakian’ny CITES ny fanamafisana ny « système de sécurisation » an’ireo hazo nogiazana ireo amin’ny alalan’ny fametrahana paikady fitsirihana sy fanaraha-maso na « système de traçabilité » izay efa natomboky ny MEDD ny fanaovana izany tamina Faritra miisa roa.

✅️ Tapaka nandritra ity COP19 ny CITES ity ihany koa fa ampidirina ho Annexe II ny CITES ny Atsantsa na Requin sy ny Zanga na Concombre de mer satria tsapa sy voaporofo fa efa manomboka mihena ny isan’izy ireo manerana izao tontolo izao.

Evenements

Thématiques
<