FANOMANANA NY TAOM-PAMBOLENKAZO 2022-2023: ZANAKAZO MAHERIN’NY 12 000 ISA VONONA AO BOENY-BETSIBOKA

FANOMANANA NY TAOM-PAMBOLENKAZO 2022-2023: ZANAKAZO MAHERIN’NY 12 000 ISA VONONA AO BOENY-BETSIBOKA

🌿 Nifanome tanana nanao ”rebouchage de pots plastiques ” tamin’ireo mpianatry ny oniversiten’i Mahajanga ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy Boeny-Betsiboka ny 18 Novambra teo.

🌿 Karazan-janakazo 12 000 isa mahery no vita nandritra izany, toy ny Mahabibo, Felimorongo, Kininina sy Bonara mamy ary Bonara Gasy.

🌿 Tanjona ny hamokarana zanakazo sy hanomanana sahady ny tanin-janakazo hahafahana mandrakotra ny Faritra.

Evenements

Thématiques
<