COP 27 : HIFANOHANA AMIN’I MADAGASIKARA NY NY GOVERNEMANTA EGIPTIANINA AMIN’NY FITANTANANA NY LOZA SY NY TANDINDON-DOZA ATERAKY NY FIOVAN’NY TOETRANDRO

COP 27 : HIFANOHANA AMIN’I MADAGASIKARA NY NY GOVERNEMANTA EGIPTIANINA AMIN’NY FITANTANANA NY LOZA SY NY TANDINDON-DOZA ATERAKY NY FIOVAN’NY TOETRANDRO

☘️Ambentin-dresaky ny lahadinika tamin’ny fihaonana omaly 11 novambra teo amin’ny Tale Jeneralin’ny BNGRC na Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes, ny Jeneraly Elak Olivier, sy ireo tompon’andraikitra Egiptianina nahitana an’Andriamatoa Mohamed Abd Elmaksoud (Head of crisis and Disaster Management and Risk Reduction Sector), Andriamatoa Mohamed Abdelaal Ahmed (Manager of Vulnerability at Cimate Change Central Department), Andriamatoa Sherif Abdel Rahim (Head of Climate Change Central Department UNFCC-IPCC-AF-GCF Focal point) ary Andriamatoa Nader Nabil Naguib (Head of Technical Support Dept. for Climate Change Technology) ny fanatanterahana ny fiaraha-miasa sy ny fifanomezan-tanana eo amin’i Madagasikara sy Egipta.

✅️Vonona ny hanohana ny ezaka izay ataon’i Madagasikara amin’ny fitantanana ny loza sy ny tandindon-doza sy ny fiatrehana ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro ny firenena Egiptianina amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy sy ny BNGRC.

🌱Manomboka izao dia hisy ary hitohy ao anatin’ny fotoana maharitra ny fifanakalozana traikefa eo amin’ny BNGRC sy ny tompon’andraikitry ny fitantanana ny loza ao egipta ho fanamafisana izao fiaraha-miasa izao. Hanangana birao manokana ny firenena Egiptianina izay ahitana ny solontenan’ny firenena aty Afrika hanamorana ny fandrindrana ny fanomezana tohana ireo firenena afrikana izay ianjadian’ny loza vokatry ny fiovan’ny toetrandro.

Evenements

Thématiques
<