COP 27 : NIFANTOKA TAMIN’NY FANONERANA HISIAN’NY « JUSTICE CLIMATIQUE » NY LAHADINIKA TEO AMIN’NY OIF SY NY PARLEMANTERA AVY AMIN’NY FIRENENA MITENY FRANTSAY

COP 27 :  NIFANTOKA  TAMIN’NY FANONERANA HISIAN’NY « JUSTICE CLIMATIQUE » NY LAHADINIKA TEO AMIN’NY OIF SY NY PARLEMANTERA AVY AMIN’NY FIRENENA MITENY FRANTSAY

☘️Nandray anjara tamin’ny lahadinika notanterahina tao amin’ny pavillon de la francophonie natokana ho an’ny parlemantera avy amin’ireo firenena miteny frantsay ny Filohan’ny Antenimierandoholona Herimanana RAZAFIMAHEFA sy ny Loholona NDREMANJARY Jean André ary notronin’dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa ny alakamisy 10 novambra. Nifantoka manokana tamin’ny lohahevitra fanonerana (pertes et dommages) sy ny « justice climatique » ny fifanakalozan-kevitra teo amin’ireo parlemantera ireo sy ny OIF satria maro ireo firenena aty afrika no mizaka vokadratsin’ny fiovan’ny toetrandro vokatry ny fandotoana ataon’ireo firenena mandroso. Nanamafy ny OIF fa hifanohana amin’ireto parlemantera ireto amin’ny fandrafetana ny tetikasa hiadiana sy hiatrehana ny fiovan’ny toetrandro hafahan’izy ireo misitraka haingana ny famatsiam-bola izay natokana amin’izany.

☘️Nitohy tamin’ny fihaonana teo amin’ny Filohan’ny COP 26 sy ny Filohan’ny Antenimierandoholona Herimanana RAZAFIMAHEFA, ny Loholona NDREMANJARY Jean André ary Ramatoa Minisitra VINA Marie-Orléa izany lahadinika izany anio 11 novambra niresahana manokana ny zava-misy mahakasika an’i Madagasikara vokatry fiovan’ny toetrandro sy ny fomba hafahana miatrika izany.

Evenements

Thématiques
<