COP 27 – FAMATSIAM-BOLA MAITSO : MAHOMBY NY FAMPIDIRANA NY VOI AMIN’NY TETIKASA FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA

COP 27 – FAMATSIAM-BOLA MAITSO : MAHOMBY NY FAMPIDIRANA NY VOI AMIN’NY TETIKASA FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA

☘️Nohazavain’ny Tale Jeneralin’ny orinasa Bôndy, Andriamatoa Max Andonirina Fontaine nandritra ny famelabelaran-kevitra nataony tamin’ny lahadinina izay nandraisany anjara momba ny famatsiam-bola maitso ny maha zava-dehibe ny fampidirana ireo vondron’olona ifotony eo anivon’ny tetikasa momba ny tontolo iainana. « Ny olana ara-tsosialy eo amin’ny tetikasa mahakasika ny tontolo iainana » no lohahevitr’ity lahadinika ity izay notanterahina ny 10 novambra tao amin’ny pavillon IETA.

✅️Ny fametrahana fiaraha-monina mirindra sy miorina amin’ny alalan’ny fitantanana lovainjafy ny harena voajanahary no tanjona amin’ny fametrahana tetikasa, toy ny fandraharahana ara-pambolena maharitra, ny fampiroboroboana ny angovo maitso sy angovo azo havaozina, ary ny karibona maitso.

🌱Maherin’ny 50 ireo mpisehatra iraisam-pirenena amin’ny famatsiam-bola maharitra niatrika ity lahadinika ity ary samy resy lahatra ny rehetra fa ilaina ny fampivoarana ny fari-pianan’ny mponina eny ifotony hampahomby ny fiarovana ny harena voajanahary.

Evenements

Thématiques
<