COP 27 – FINANCE DAY : NIADIANA HEVITRA MANOKANA NY FANAFAINGANANA NY FAMOAHANA NY FAMATSIAM-BOLA NAMPANANTENAINA NANDRITRA NY COP 21

COP 27 – FINANCE DAY : NIADIANA HEVITRA MANOKANA NY FANAFAINGANANA NY FAMOAHANA NY FAMATSIAM-BOLA NAMPANANTENAINA NANDRITRA NY COP 21

☘️Notanterahina omaly 09 novambra ny « finance day » tamin’ity COP 27 ity izay tanterahina any Sharm El-Sheick. Niresahana manokana ny famatsiam-bola entina miatrika ny fiovan’ny toetrandro manerantany ity « finance day ». Nanamafy ny tokony hamoahana haingana ireo famatsiambola nampanantenaina nandritra ny COP 21 tao Paris ireo tompon’andraikitry ny fitantanam-bola avy amin’ny firenena manerantany. Tsapa fa ny fahataran’ny famoaham-bola dia miteraka fahavoazana sy fatiantoka maro ho an’ireo firenena miaina mivantana ny vokadratsin’ny fiovan’ny toetrandro toa an’i Madagasikara ka isan’izany ny haintany, ny rivodoza mahery vaika, ny tondra-drano, ny doro tanety,…

✅️Nandray anjara tamin’ny adi-hevitra tamin’ity « finance day » ity i Madagasikara tamin’ny alalan’ny Talen’ny Kabinetran’ny Ministeran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Ramatoa ANDRIANAIVOHERY Florence, nanamafy ny nambaran’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ny tokony hampiharana avy hatrany ny « promesse des finances » tamin’ny COP 21. Ny Tale Jeneralin’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena no nitarika ity « Finance day» ity. Ny FMI izay isan’ireo mpamatsy vola be indrindra ao anatin’ny “promesse de financement” voasonia nandritra ny COP 21 tao Paris.

Evenements

Thématiques
<