Potiky ny afo ny toeram-pambolen-kazo ao Ambatoharanana kaominina Antohobe Distrikan’i Betafo mirefy 25Ha.

Potiky ny afo ny toeram-pambolen-kazo ao Ambatoharanana kaominina Antohobe Distrikan’i Betafo mirefy 25Ha.

Zanakazo miisa 100 000 fototra novolena tamin’ny taom-pambolen-kazo 2020-2021 sy 2021-2022 no may tamin’izany.

Ny 17 septambra nanomboka tamin’ny 12 alina no nisian’ny firehetana ary tamin’ny 2 maraina no voafehy ny afo.

Nifandrimbonan’ny mponina avy ao amin’ny Fokontany Antohobe izay notarihan’ny Filoham-pokotany ny famonoana ny afo.

Mifanome tanana ny #DREDDVakinakaratra sy ny Zandarimariam-Pirenena amin’ny fikarohana ny nahavanon-doza ka olona miisa roa hatreto no efa voasambotra ary hatolotra ny fitsarana.

Evenements

Thématiques
<