HAMAFISINA NY FAMPAHAFANTARANA SY FANENTANANA MOMBA NY FENITRA ARAHANA ENY ANIVON’NY SERANAMPIARAMANIDINA

HAMAFISINA NY FAMPAHAFANTARANA SY FANENTANANA MOMBA NY FENITRA ARAHANA ENY ANIVON’NY SERANAMPIARAMANIDINA

Nitsidika ny biraon’ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ao amin’ny seranampiaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny Minisitra VINA Marie-Orléa, ny alahady 18 septambra teo. Ny fijerena manokana ny fomba fiasa, fifanakalozana tamin’ireo mpiara-miasa eny an-toerana mba hijerena izay hanatsaràna ny fomba fiasa no anton-dresaka nandritra izany.

Nanolotra ”imprimante” ho an’ny Sampandraharahan’ny Rano sy ny Ala eny amin’ny Seranampiaramanidina iraisampirenena eny Ivato,ny Minisitera ho Fanamafisana ny fanohizana ny asa.

Nifandinika momba ny ady amin’ny fanondranana an-tsokosoko ireo harena voajanahary sy ireo entana azo avy amin’ny vokatry ny ala ny rehetra tamin’ireo solontenan’ny Minisiteran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy miasa eny Ivato ihany koa ny Minisitra VINA Marie-Orléa.

Nanentana ny tokony hampahalalana ny vahoaka momba ireo entana na zavatra tsy azo trandrahana sy aondrana ny Minisitra mba tsy ho voatampoka rehefa hiainga na higadona eny amin’ny seranampiaramanidina.

Evenements

Thématiques
<