FIAROVANA NY VARIKA: NITOVY TADIN-DOKANGA KA HANOHANA NY ADIN’I PR JONAH RATSIMBAZAFY NY MINISITERA

FIAROVANA NY VARIKA: NITOVY TADIN-DOKANGA KA HANOHANA NY ADIN’I PR JONAH RATSIMBAZAFY NY MINISITERA

🟩Miray feo ny amin’ny tsy maintsy anaovana Laharampahamehana ny VARIKA eto Madagasikara ny Minisitra VINA Marie-Orléa sy ny Professeur RATSIMBAZAFY Jonah,filohan’ny GERP sy ny IPS. Nihaona tao Antsahavola ny roa tonta omaly hariva. Niresaka, nifanakalo hevitra ary nifantoka tamin’ireo loza mitatao amin’ny VARIKA indrindra ny VARIKA kely indrindra (30grama) sy ny primates kely indrindra manerantany na ny Microcebus berthae. Samy naneho fahavononana ny hiara-hiasa ny roa tonta.

👉Nanantitra ny maha zava-dehibe ny fihaonana amina Mpikaroka fanta-daza tahaka izao ny Minisitra VINA Marie-Orléa. Nilaza ny tsy maintsy hikaroham-bahaolana amin’ity fanahiana ny hahalany tamingana ny Microcebus berthae ity Ramatoa Minisitra ary miray feo tanteraka amin’ny Professeur RATSIMBAZAFY Jonah.

👉Niantso ny fahatongavan-tsain’ny rehetra ihany koa moa ny Minisitry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, indrindra ireo mpisehatra sy tomponandraikitra amin’ny faritra arovana sy ireo mpisehatra amin’ny Tontolo Iainana rehetra na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana.

🟩I Professeur RATSIMBAZAFY Jonah kosa tetsy andanin’izany naneho ny fahafahampony sy ny fankasitrahany an-dRamatoa sy ny Minisitera noho izaho fahavononana hiara-hiasa izao. Nohanteriny fa tsy vao tamin’ity taona ity ny olana momba ny fahalanian’ireo VARIKA kely indrindra tamingana fa efa am-polotaona izao.

👉Ny fahasimbàn’ny Tontolo Iainana ,ao Menabe Antimena no fositra amin’izany.

Miankina indrindra amin’ny fivoaran’ny Tontolo Iainana ny fiharenan’ny toekarena eto Madagasikara araka ny fanamarihan’ny Professeur RATSIMBAZAFY Jonah.

Evenements

Thématiques
<