FANOMANANA NY COP27 TAO DAKAR-SENEGAL: NANDRAY ANJARA TAMIN’NY TOMBANA SY EZAKA ARY NY FIOMANANA AMIN’NY ASA MIANDRY I MADAGASIKARA

FANOMANANA NY COP27 TAO DAKAR-SENEGAL: NANDRAY ANJARA TAMIN’NY TOMBANA SY EZAKA ARY NY FIOMANANA AMIN’NY ASA MIANDRY I MADAGASIKARA

🟢Tontosa ny 14 septambra, tao Dakar-Senegal, teo ny fivorian’ireo Minisitry ny Tontolo Iainana mivondrona ao anatin’ireo Firenana andalam-pandrosoana miisa 46, izay nifantoka tamin’ny fanomanana ny fihaonambe an-tampony mikasika ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro andiany faha fito amby roapolo (COP27).

Nandray anjara tamin’izany fivoriana izany Ramatoa Minisitra VINA Marie-Orléa.

🟢Ny hanaovana tomban’ezaka ny asa mikasika ireo fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny fihaonambe an-tampony teo aloha no isan’ny lahadinika notanterahina nandritra ity fivoriana ity. Nifanakalo hevitra momba ny olana fototra sy ny refi-pahombiazana ary indrindra ny mba hamolavolana ny laharampahamehana sy ny fotokevitra iraisan’ny Firenena andalam-pandrosoana rehetra mandritra ity CoP27.

Fotoana nifanakalozan’ireo Minisitry ny Tontolo Iainana ny asa vita mikasika ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro, indrindra ny fanatanterahana paikady nasionaly momba ny fiatrehana ny fiovan’ny toetrandro na PNA ihany ity fivoriana ity.

🟢Notontosaina tao Dakar ny 13 hatramin’ny 16 septambra ihany koa ny Fihaonamben’ny Minisitry ny Tontolo Iainana aty Afrika na AMCEN faha 18, ary nandray anjara tamin’izany ihany koa ny delegasiona notarihan-Rtoa Minisitry ny Tontolo Iainana.

Evenements

Thématiques
<