ADY AMIN’NY DORO TANETY : MANAMAFY NY FANENTANANA NY DREDD ATSINANANA

ADY AMIN’NY DORO TANETY : MANAMAFY NY FANENTANANA NY DREDD ATSINANANA

 

Tao amin’ny Kaominina Maintinandry Distrikan’i Vatomandry sy ny kaominina Ambinaninony Distrikan’i Brickaville no nanohizan’ny ekipan’ny DREDD Atsinanana ny fanentanana ho fiaraha-mientana amin’ny ady amin’ny doro tanety.

🚫Ny lalàna mifehy ny doro tanety sy ny doro ala sy ny sazy mifandraika amin’izany ary ny vokadratsin’ny doro tanety amin’ny fiainan’ny olona sy ny tontolo iainana no nazavaina tamin’ireo mponina eny anivon’ny Fokontany maro ao anatin’ireo Kaominina notsidihana ireo. Tsy maintsy hamafisina ny fanentanana satria vanim-potoana mampirongatra ny doro tanety izao.

✅️Natsangana teny anivon’ireo Fokontany ihany koa ny Vaomiera mpiarao ny tontolo iainana ho an’ireo Fokontany tsy mbola manana izany rafitra izany ary narahana fampiofanana avy hatrany amin’ny andraikitra izay ho sahanin’izy ireo.

 

Evenements

Thématiques
<