ADY AMIN’NY KOLIKOLY : TAFAPETRAKA NY STAC – RAFITRA IADIANA AMIN’NY KOLIKOLY ENY ANIVON’IREO DREDD AMIN’TAPANY AVARATRY NY NOSY

ADY AMIN’NY KOLIKOLY : TAFAPETRAKA NY STAC – RAFITRA IADIANA AMIN’NY KOLIKOLY ENY ANIVON’IREO DREDD AMIN’TAPANY AVARATRY NY NOSY

✅️Tanterahina any Mahajanga ny 13 ka hatramin’ ny 16 septambra ny atrikasa dingana voalohany fametrahana ireo rafitra iadiana amin’ny kolikoly (Structures Anti-Corruption na STAC) eny anivon’ny ireo Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy any amin’ny tapany avaratry ny Nosy.

✅️Nomena fiofanana ireo mpikambana ao anatin’ity rafitra vaovao natsangana ity mba hahafan’izy ireo mandray ny fitorohana ny tranga kolikoly mahakasika tontolo iainana eny anivon’ny Faritra izay iasan’izy ireo.

👉Iray amin’ireo soridalana fototra napetraky Ramatoa VINA Marie-Orléa, Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, ny ady amin’ny kolikoly sy ny ady amin’ny fitrandrahana an-tsokosoko ny harena voajanahary ka antony nametrahana izao rafitra iadiana amin’ny kolikoly eny anivon’ny Faritra izao.

✅️Ny Fitaleavana miandraikitra ny ady amin’ny kolikoly eto anivon’ny MEDD izay tarihin’i Commissaire ANDRIANIRINA Fanomezantsoa no mikarakara izao atrik’asa izao. Manohana sy andray anjara mavitrika amin’izany fampiofanana izany ny Birao Mahaleotena iadiana amin’ny Kolikoly (BIANCO).

▶️Any Toliara no hanatanterahana ny andiany faharoa amin’ny fametrahana ny STAC ho an’ny faritra rehetra any amin’ny tapany atsimon’i Madagasikara.

Evenements

Thématiques
<