AVENUE ANTANINARENINA – TOLIARA : NOVOLENA HAZO HO FANAINGOANA SY HANAMAINTSO NY TANÀNA

AVENUE ANTANINARENINA – TOLIARA : NOVOLENA HAZO HO FANAINGOANA SY HANAMAINTSO NY TANÀNA

🌱Ho fanaingoana ny tananan’i Toliara dia nanatanteraka fambolen-kazo teo amin’ny « avenue Antaninarenina » ny MEDD notarihan-dRamatoa VINA Marie-Orléa, Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, notronin’ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena ny Jeneraly RAKOTONIRINA Richard, ireo Solombavambahoaka voafidy tao Toliara, ny Governoran’ny Faritra Atsimo Andrefana, ny Ben’ny Tanana sy ireo manam-pahefana sivily sy miaramila ary ireo mponina eo Antaninarenina.

🌳Tafiditra ao anatin’ny laharam-pahamehan’ny #MEDD ny fambolen-kazo eny anivon’ny tanàna toa izao sady manome endrika tsara ny manodidina no aloka manamaintso ny tanàna ihany koa.

🌴Nahitana voanio, ravinala, jacaranda, moringa lehibe ravina ary vontaky ireto hazo novolena teo amin’ity Avenue Antaninarenina ity.

✅️Nankasitraka izao fanamaintsoana ny tananan’i Toliara izao ny Ben’ny Tananan’i Toliara izay isan’ny Tanàna manome vahana ny fikajiana ny tontolo iainana ary nanome toky izy ireo fa hikarakara ireto hazo vao novolena ireto.

🌱Ezahina ho aparitaka manerana ireo tanan-dehibe rehetra izao hetsika fambolen-kazo izao satria tokoa tsy any anaty ala na eny amin’ny ala honko ihany no afaka ambolena hazo fa eny anivon’ny tanàna onenantsika eny ihany koa dia afaka anatanterahana izany.

Evenements

Thématiques
<