Fidinana ifotony notanterahan’ny Minisitry ny MEDD any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana

Fidinana ifotony notanterahan’ny Minisitry ny MEDD any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana

🟢 Manatanteraka fidinana ifotony any amin’ny Faritra Atsimo Andrefana ny Minisitra VINA Marie-Orléa. Natomboka tamin’ny fananganan-tsaina tao amin’ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy Atsimo Andrefana izany io maraina io.

🟢 Laharampahamehana ny fihainoana mivantana ireo mpiara-miasa eny ifotony hahafahana mijery vahaolana haingana mba hahatanteraka ny fanamaitsoana an’i Madagasikara sy ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary.

🟢  Niaiky sy nankasitraka ny fikirizan’ireo mpiara-miasa ho an’ny Tontolo Iainana ihany koa ny Minisitra VINA Marie-Orléa.

Evenements

Thématiques
<