COP 27 MOMBA NY FIOVAN’NY TOETRANDRO: TONTOSA ANDROANY NY ATRIKASA FANOMANANA NY FANDRAISAN’ANJARAN’I MADAGASIKARA

COP 27 MOMBA NY FIOVAN’NY TOETRANDRO:  TONTOSA ANDROANY NY ATRIKASA FANOMANANA NY FANDRAISAN’ANJARAN’I MADAGASIKARA

🟢 Ny 7 ka hatramin’ny 18 novambra 2022 ho avy izao no hanatanterahana ny Fihaonana an-tampony andiany faha 27 momba ny fiovan’ny toetrandro na COP27 any Charl el-Cheikh – Egypte. Ho fanomanana ny fiatrehana ity fihaonana an-tapony ity dia nanatanteraka atrikasa ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy anio 12 aogositra 2022 niarahana tamin’ny Friedrich Ebert Stiftung. Nandray anjara tamin’izany ireo mpisehatra voakasika mivantana amin’ny ady amin’ny fiovan’ny toetrandro.

🟢 Madagasikara dia isan’ireo firenena tena marefo amin’ny fiovan’ny toetrandro ka ny tapany atsimon’ny Nosy no tena lasibatra amin’izany.

🟢 Tanjona ny hitondrana tsoa-kevitra iombonana izay haroson’i Madagasikara hikaroham-bahaolana mandritra ny COP27 ka isan’izany ny fiatrehana ny fiantraikan’ny fiovan’ny toetrandro eto amintsika.

Evenements

Thématiques
<