ADY AMIN’NY DOROTANETY SY DOROALA ANY SOFIA

ADY AMIN’NY DOROTANETY SY DOROALA ANY SOFIA

👉 MISY VOKANY NY FIARAHA-MIASA AMIN’NY ENY IFOTONY : LEHILAHY IRAY TRATRA NANDORO TANETY 1,5 HEKITARA

🔺 Voaporofo fa miara-miasa akaiky amin’ny fokonolona sy ireo ratsa-mangaika misehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ary ireo mpitandro filaminana ny minisitera tarihin-dramatoa VINA Marie-Orléa.

🔺 Lehilahy iray no nisy vavolombelona nitoroka niaraka tamin’ny porofo rehefa nandoro tanety in-droa niantaona tao amin’ny fokontany Anjiajia, faritra Sofia ny 6 sy 11 jolay teo. Nijoro ny vavolombelona , nanamafy fanampim-baovao momba izany ny aveo anivon’ny Groupement des adhérents au reboisement (GAR) ny fikambanan’ny mpamboly hazo sy tompon’ny tany may .

🔺 Niroso tamin’ny fisamborana ity lehilahy mpanimba tontolo iainana ity taorian’izay ny mpitandro filaminana avy eo anivon’ny Polisim-pirenena ka naiditra am-ponja vonjimaika ity farany ny 26 jolay teo mandra-piandry ny fotoam-pitsaràna azy .

Evenements

Thématiques
<