TETIKASA ROA SOSONA MIKAJY NY TONTOLO IAINANA SY MANAMPY NY VELONTENAN’NY MPONINA NOSOKAFANA TAO ANALALAVA

TETIKASA ROA SOSONA MIKAJY NY TONTOLO IAINANA  SY MANAMPY NY VELONTENAN’NY MPONINA NOSOKAFANA TAO ANALALAVA

🔺 Natomboka tamin’ny fomba ofisialy tao Maromandia , Distrikan’Analalava anio 22 jolay 2022 ny tetikasa roa hipaka mivantana amin’ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny velontenan’ny mponina any ifotony niarahana tamin-dRamatoa Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, VINA Marie-Orléa, ny Minisitry ny Jono sy ny Toekarena Manga, Andriamatoa Paubert Mahatante Tsimanaoraty, ny Governoran’ny Faritra SOFIA Andriamatoa Lylison René de Roland ary ny Solombavambahoaka voafidy tao Analalava Andriamatoa Irénée Jaosera.

👉 Ny Tetikasa fitantanana ny rohivoahary an-dranomasina sy amoron-tsiraka ho an’ny fiharian-karena manga dia natokana ho fikajiana ny rohivoahary an-dranomasina sy amoron-tsiraka sy ny fampiroboroboana ny jono.

👉 Ny Tetikasa Sapphire : hisehatra manokana amin’ny fanatavezana drakaka.

Mitentina 1 500 000 dolara ny famatsiam-bola tsy averina ho an’ny tetikasa ka ny 300 000 dolara dia natokana hiarovana ny tontolo iainana ao antin’ireto tetikasa roa ireto izay vatsian’ny PNUE, FAO, Fifanarahan’i Nairobi ary ny Governemanta Suédois.

⭕ Hitondra ainga vao ho an’ny sehatry ny tontolo iainana sy ny jono ao amin’ny Faritra SOFIA ireto tetikasa ireto ary hanatsara ny fari-piainan’ny mponina. Kaominina fitaratra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana i Maromandia satria dia efa nahavita fambolen-kazo mirefy 600Ha izy ireo ary sarotiny amin’ny fiarovana ny ala honko ao aminy.

Evenements

Thématiques
<