Fanaterana faobe ny fanambaram-pananana teny amin’ny BIANCO ireo Mpitantan-draharaham-panjakana ny MEDD

Fanaterana faobe ny fanambaram-pananana teny amin’ny BIANCO ireo Mpitantan-draharaham-panjakana ny MEDD

Araka ny voalazan’ny Lalàna sy noho ny finiavan’ny Ministera hanamafy ny ady amin’ny kolikoly dia nanao ny fanaterana faobe ny fanambaram-pananana teny anivon’ny Birao Mahaleotena Iadiana amin’ny Kolikoly #BIANCO ireo Mpitantan-draharaham-panjakana isan-tsokajiny eto anivon’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy #MEDD notarihan’Atoa Sekretera Jeneraly, niaraka tamin’Atoa Tale misahana ny Ady amin’ny Kolikoly, ireo Tale Jeneraly sy Tale ary ireo Officiers de Police Judiciaire #OPJ, Mpampihatra Lalàna, eto anivon’ny MEDD.

✅️Isan’ireo paikady fototra eto anivon’ny MEDD ny « ady amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalana ny harena voajanahary sy ny ady amin’ny koliloly » ka tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana izany indrindra izao fanaovanana fanambaram-pananana izao satria miantoka ny fangaraharana izay takiana.

▶️Tsiahivina fa ny volana May lasa teo no nanatanterahan-Ramatoa Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy VINA Marie-Orléa ny fanambaram-pananany teny anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenana.

Evenements

Thématiques
<