TETIKASA TEFIALA : TONTOLO MANODIDINA MISANDRAHAKA AMIN’NY VELARANA 111 243HA ARY VELARAN-TANY SY ALA MIREFY 2100 HA NO HARENINA

TETIKASA TEFIALA : TONTOLO MANODIDINA MISANDRAHAKA AMIN’NY VELARANA 111 243HA ARY VELARAN-TANY SY ALA MIREFY 2100 HA NO HARENINA

🟢Fomba iray amerenana amin’ny laoniny ny fiasa ekolojika sy ny fomba fiainan’ny olombelona amin’ny alalan’ny rohipiaina misy ny #RPF « Approche Restauration des Paysages Forestiers » na Fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala. Sehatr’asa maro no sahanina ao anatin’izany dia ny fambolen-kazo, ny fanarenana ny sahandriaka ary ny fanarenana ny faritr’ala simba.

✅️Tafiditra indrindra ao anatin’ny fanatanterahan’ny MEDD ny RPF izay indrindra ny fanaovan-tsonia fiaraha-miasa teo amin’ny MEDD sy ny FAO ao anatin’ny Tetikasa #TEFIALA na Tetikasa fanatsarana mirindra ny Endritany sy Fanarenana Ifotony ny Atiala mba ho LovainjAfy izay notontosaina ny 19 jolay 2022, niarahana tamin’dRamatoa VINA Marie-Orléa, Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, sy Andriamatoa MBULI Charles Boliko, Solontenan’ny FAO eto Madagasikara, Komaoro, Seychelles ary i Maorisy.

▶️Velaran-tany sy ala mahatratra 2 100ha no harenina miaraka amin’ny Tetikasa TEFIALA ary eo ihany koa ny fanarenana ny sahandriaka manamorona ny reniranon’i Mangoky izay renirano lava indrindra eto Madagasikara mirefy 714km. Hisehatra amin’ny fanarenana ny tontolo manodidina sy ny ala miisa telo misandrahaka amin’ny velaran-tany mirefy 111 243ha ihany koa ny tetikasa izay ahitana ny ao Volanony-Matsiatra sy Ranomainty ao amin’ny Faritra Matsiatra Ambony ary Bas Mangoky ao amin’ny Faritra Atsimo Andrefana.

▶️Mitentina 7 300 000 dolara ny famatsiam-bola tsy averina nomen’ny FEM na Fond pour l’Environnement Mondial hanatanterahana ny tetikasa TEFIALA izay hiasa mandritra ny dimy taona, eo ambany fitarihan’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy #MEDD , iarahana manatanteraka amin’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana #MINAE ary tohanan’ny Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture #FAO.

✅️Hisitraka tombotsoa manokana avy amin’ity tetikasa ity ireo mponina eny ifotony indrindra ieo misehatra amin’ny ny fambolena ho fanatsarana ny velon-tenan’izy ireo.

Evenements

Thématiques
<