TETIKASA MIONJO : VITA SONIA NY FAMATSIAM-BOLA MITENTINA 25 TAPITRISA DOLARA HANARENANA NY TONTOLO IAINANA ANY AMIN’NY FARITRA ATSIMO

TETIKASA MIONJO :  VITA SONIA NY FAMATSIAM-BOLA MITENTINA 25 TAPITRISA DOLARA HANARENANA NY TONTOLO IAINANA ANY AMIN’NY FARITRA ATSIMO

👉Notontosaina omaly 18 jolay 2022 ny fanaovan-tsonia fiaraha-miasa eo amin’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy sy ny Tetikasa MIONJO hanarenana ny tontolo iainana any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy niarahana tamin’dRamatoa VINA Marie-Orléa, Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, Ramatoa Marie-Chantal Uwanyiligira , Solontena Maharitra ny Banky Iraisam-Pirenena eto Madagasikara, ny Solontenan’ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana ary ny Mpandrina nasionaly ny Tetikasa MIONJO .

👉Tafiditra indrindra ao anatin’ny fanatanterahana ny Tetikasan’ny Filohampirenena “PEM SUD” na Plan Emergence du Grand Sud ity Tetikasa MIONJO ity ary isany teboka lehibe ao anatin’izany ny mahakasika ny tontolo iainana.

🟢Mitentina 25 tapitrisa dolara ity famatsiam-bola tsy averina ity izay vatsian’ny Banky Iraisam-pirenena. Hisehatra manokana amin’ny ady amin’ny hain-tany, ny ady amin’ny faharipahan’ny ala, ny fanatanterahana fambolen-kazo midadasika ary ny ady amin’ny « tiomena » ny tetikasa MIONJO ka isan’tanjona napetraka ny :

✅️Fanaovana « fixation de dunes » mirefy 3 000 ha ;

✅️Fametrahana brise-vents mirefy 168 km ;

✅️Fametrahana tanin-janakazo afaka mamokatra zanakazo miisa 2 500 000, miaraka amin’ny fametrahana vovon-drano hanondrahana ireo zanakazo ;

✅️Fanatanterahana fambolen-kazo mirefy 1 500ha ;

✅️Fanohanana ny cantonnement MEDD ;

👉Miisa 1 400 000 ny mponina hisitraka mivantana ny tombotsoa azo avy amin’ny fanatanterahana ity tetikasa ity ary ankizy sy vehivavy no maro an’isa amin’izany. Faritra telo no voakasiky ny tetikasa dia ny Anôsy, Androy ary Atsimo Andrefana ary hisandrahaka amin’ny Kaominina miisa 235 . Efatra taona no hiasan’ny tetikasa (phase 1).

👉Tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny Velirano faha 10 ny Filohan’ny Repoblika ity Tetikasa MIONJO ity hoy Ramatoa Minisitra VINA Marie-Orléa ary irosoana avy hatrany ny fanatanterahana ireo asa izay hitondra fiovana azo tsapain-tanana any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy indrindra eo amin’ny lafiny tontolo iainana.

Evenements

Thématiques
<