ALAOTRA MANGORO : NANAMARIKA IRAY ANDRO HO AN’NY TONTOLO IAINANA, FA ISAN-ANDRO NY FIAROVANA

ALAOTRA MANGORO : NANAMARIKA IRAY ANDRO HO AN’NY TONTOLO IAINANA, FA ISAN-ANDRO NY FIAROVANA

▶️Andro natokan’ny Faritra Alaotra Mangoro ho an’ny Tontolo iainana ny zoma 15 jolay. Fotoana nentina nampahafanatarana ny maha zava-dehibe ny fandraisan’andraikitry ny tsirairay amin’ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana.

✅️Tafiditra ao anatin’ny laharam-pahamehan’ny Fiadidiana ny Faritra Alaotra Mangoro arak’izany ny fikajiana ny tontolo iainana ka isan’izany ny fanentanana ny isan-tokatrano amin’ny fambolen-kazo sy ny fanadiovana ny tanana.

🌳Ny fanamafisana ny fambolenkazo isan-tokantrano, isaky ny toeram-piasàna sy fianarana ary manerana ny Faritra no niraisan’izy ireo feo nandritra ity fotoana ity ho fanatanterahana ny vina « Madagasikara rakotr’ala ». Tsy ambakan’izany ihany koa ny fanadiovana ny Tontolo manodidina ny tsirairay.

▶️Ny Département Ille-et-Vilaine no nifanohana tamin’ny Faritra Alaotra Mangoro nanatanteraka izao hetsika ara-tontolo iainana izao. Hetsika izay teo ambany fitarihan’ny Governoran’ny Faritra Alaotra Mangoro, niarahana amin’ny Fitaleavamparitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ao an-toerana.

Evenements

Thématiques
<