FIVORIAN’NY VOVONANA MPANDRINDRA STRATEJIKA NY SEHATRY NY TONTOLO IAINANA (PCS-E)

FIVORIAN’NY VOVONANA MPANDRINDRA STRATEJIKA NY SEHATRY NY TONTOLO IAINANA (PCS-E)

🟢 Notanterahina anio 23 jona ny fivorian’ny PCS-E na Plateforme de Coordination Strategique – Environnement, vovonana ivondronan’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy sy ireo mpiaramiombonantoka teknika sy ara-bola anatin’ny sehatry ny tontolo iainana, ny fiovan’ny toetrandro ary ny fandrosona lovainjafy. Anatin’izany ny Banky Iraisampirenena, ny PNUD, ny Delegasion’ny Vondrona Eoropeana miasa eto Madagasikara, ny GIZ sy KfW, ny AFD, ny USAID, ny FAO, ny UNICEF, ny UNESCO, i Norvège, ny Firenena Suisse, ny Masoivohon’i Royaume Uni, ny OIM, ary ny PAM.

▶️Ny MEDD no mitarika ity vovonana ity, ary mifandimby amin’ny fiaraha-mitantana ireo mpiaramiombonantoka ireo.

Fifanakalozana, fifampiresahana ary fandrindrana ny asa rehetra amin’ny sehatry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy no ataon’ity vovonana ity.

👉Nampahafantarin-dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa ireo mpiaramiombonantoka nandritra ity fihaonana ity ireo paikady fototra izay iasan’ny MEDD ary noraisin’ireto mpiaramiombonantoka ireto ho lasitra eo amin’ny tohana ara-teknika sy ara-bola izay iarahan’izy ireo amin’ny MEDD.

▶️Maro ny fanamby atrehina amin’ny sehatry ny tontolo iainana ankehitriny. Ilaina ny fandrindrana ny tohana avy amin’ireo firenen-kafa mba ahafahana manatratra ny tanjona sy vokatra andrasana manerana an’i Madagasikara. Ilaina torak’izany koa ny fiaraha-miasa amin’ireo Minisitera hafa sy ny fandrindrana izany hampahomby azy kokoa.

Evenements

Thématiques
<