INNOVATIVE NATUREL INGREDIENTS MADAGASCAR

INNOVATIVE NATUREL INGREDIENTS MADAGASCAR

🟢Notanterahina teto Antananarivo ny 15 – 16 jona ny Kongresy IniM « Innovative Natural Ingrédients Madagascar » izay eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy.

▶️Ny IniM dia hetsika natao hampifandraisana mivantana ireo mpandraharaha malagasy misehatra amin’ny fanomezan-danja ny zavamaniry sy ny harena voajanahary azo havaozina (mpamboly, ny mpanangom-bokatra, ny mpanodina ny vokatra, ny mpamokatra ary ny mpanondrana ny vokatra any ivelany) sy ireo orinasa iraisam-pirenena manjifa akora fototra natoraly avy eto Madagasikara.

▶️Niarahana nidinika nandritra ity Kongresy ity ny fandrindrana ny tombotsoa azo avy amin’ny fanomezan-danja ny zavamaniry sy ny fahalalana netim-paharazana amin’ny fampiasana zavamaniry.

▶️Tanjona napetraka aorian’izao hetsika izao ny hitantanana lovainjafy ny zavamaniry eto amintsika sy ny fijerena manokana ny tombotsoan’ireo olona eny ifotony izay manatanteraka ny fanangonana ireny zavamaniry ireny sy ny mpanodina izany ho lasa fanafody sy akora afaka ampiasaina andavanandro.

Evenements

Thématiques
<