FAMPIASANA DRONE FAMBOLEN-KAZO : TONGA HIFAMPIZARA TRAIKEFA AMIN’IREO TANORA MPIKIRAKIRA DRONE ETO ANIVON’NY MEDD NY MANAM-PAHAIZANA MANOKANA AMIN’NY FAMPIASANA DRONE AVY ANY AMIN’NY UNIVERSITE JOHN MOORES ANY LIVERPOOL

FAMPIASANA DRONE FAMBOLEN-KAZO : TONGA HIFAMPIZARA TRAIKEFA AMIN’IREO TANORA MPIKIRAKIRA DRONE ETO ANIVON’NY MEDD NY MANAM-PAHAIZANA MANOKANA AMIN’NY FAMPIASANA DRONE AVY ANY AMIN’NY UNIVERSITE JOHN MOORES ANY LIVERPOOL

▶️Nohafainganina ny fampiasana ireo drones amin’ny fambolena hazo matihanina eto Madagasikara. Noraisin-dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa androany maraina 15 jona ireo manam-pahaizana Britanika anisan’ny sangany maneran-tany eo amin’ny fampiasana ny teknolojia avo lenta amin’ny resaka fambolen-kazo.

▶️Professeur Serge Wich sy Professeur Steven Longmore, avy any amin’ny Université John Moores any Liverpool – Royaume-Uni dia nanampy betsaka an’Andriamatoa Andriatsitohaina RAKOTOZOELY, Mpandrindra ny tetikasa drone eo anivon’ny Durrell.

✅️Tsiahivina fa taorian’ny fikarohana maro nataon’ireo tanora malagasy manam-pahaizana manokana amin’ny fikirakirana drone izay notarihan’i Andriatsitohaina RAKOTOZOELY no nahafahan’izy ireo nanangana ny drone fambolena hazo miisa efatra eto anivon’ny #MEDD.

🌳Tonga eto amintsika ankehitriny ireto manam-pahaizana mirahalahy amin’ny drone ireto mba hanamafy ny traikefa ary hanatanteraka ny Velirano napetraky ny Filohan’ny Repoblika izay tanterahin’ny #MEDD amin’ny handrakofana ala an’i Madagasikara hihoatra ny 75 000Ha amin’ity taona ity.

Efa tomombana ara-teknika ireto drone miisa efatra ireto ka miroso amin’ny fandaminana ny fomba hafahana mampiasa azy ireo ny #MEDD ankehitriny.

Evenements

Thématiques
<