FAMBOLEN-KAZO : 46 091 HA NO VITA TAO ANATIN’NY EFATRA VOLANA

FAMBOLEN-KAZO : 46 091 HA NO VITA TAO ANATIN’NY EFATRA VOLANA

▶️Efatra volana taorian’ny nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo 2022 ny 21 janoary lasa teo dia mirefy 46 091 Ha ny velarana voavoly hazo manerana an’i Madagasikara izay manome ny 63% amin’ny tanjona napetraka.

Ny 34 370 Ha amin’izany dia fambolen-kazo an-tanety ary ny 11 721 fambolena ala honko.

▶️Vokatry ny fiaraha-mientana avy amintsika rehetra izay mahatsapa ny maha zava-dehibe ny famerenana ho maitso an’i Madagasikara no nahafahana nanatanteraka izao fambolen-kazo izao.

✅️Mitohy hatrany izany fambolen-kazo izany izay mbola anentanana antsika rehetra satria ny fambolena honko dia afaka tanterahina mandava taona.

🔴Nampatsiahy ny maha zava-dehibe ny fanaraha-maso ireo fambolen-kazo ireo sy ny fiomanana amin’ny fiatrehana ny mety hisian’ny doro tanety sy doro ala hiantohana ny fahaveloman’ireo zanakazo Ramatoa Minisitra VINA Marie-Orléa nandritra ny fambolena ala honko miisa 650 000 tamin’ny velaran-tany 35 Ha tao Ambolobozikely-Antsiranana II, niarahanana tamin’ireo tompon’andraikim-panjakana ao amin’ny Faritra DIANA, ny DREDD DIANA, ny mpiara-miombon’antoka maro ary ireo mponina manodidina. Isan’ny lehibe amin’izany fanaraha-maso izany ny fametrahana aro afo sy ny fanadiovana ny faritra misy ireo zanakazo.

Evenements

Thématiques
<