Fifamindrana andraikitra teo amin’ny Tale vaovao eto amin’ny MEDD

Fifamindrana andraikitra teo amin’ny Tale vaovao eto amin’ny MEDD

🟢Tontosa androany 30 may 2022 ny fifamindrana andraikitra teo amin’ny Tale vaovao eto amin’ny MEDD voatendry nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny Alarobia 25 may 2022 sy ireo Tale nisahana izany andraikitra izany teo aloha :

✅️Coordonnateur Général de l’Organe de Coordination des actions stratégiques de la Diplomatie Verte et des Organismes Rattachés : Andriamatoa RANDRIANANTENAINA Fenohery Rarivoarivelo ;

✅️Directeur de l’Unité de Lutte contre la Corruption : Andriamatoa ANDRIANIRINA Harinaivo Fanomezantsoa.

▶️Nisaotra sy nankasitraka ireo efa nahavita ny adidiny teto anivon’ny MEDD ny Minisitry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, Ramatoa VINA Marie-Orléa ary nitso-drano ireo Tale vaovao ihany koa no sady nampahatsiahy azy ireo ny mahazava-dehibe ny fanarahana ny soridalana izay napetraka mba hizoran’ny Ministera amin’izao fotoana izao.

Evenements

Thématiques
<