FANAMAFISANA NY DIPLOMASIA MAITSO : NIHAONA TAMIN’DRAMATOA MINISITRA VINA MARIE-ORLEA NY GROUPE SENATORIAL D’AMITIE FRANCE – MADAGASCAR ET PAYS DE L’OCEAN

FANAMAFISANA NY DIPLOMASIA MAITSO : NIHAONA TAMIN’DRAMATOA MINISITRA VINA MARIE-ORLEA NY GROUPE SENATORIAL D’AMITIE FRANCE – MADAGASCAR ET PAYS DE L’OCEAN

🟢 Ho fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy Frantsa amin’ny lafiny fiarovana ny tontolo iainana dia tonga nihaona tamin’dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa ny délégasiona GROUPE SENATORIAL D’AMITIE France – Madagascar et Pays de l’Océan ny alatsinainy 23 may 2022 notarihin’dRamatoa Sénatrice Dindar, Filohan’ny Groupe Sénatorial d’Amitié France-Madagascar et pays de l’Océan, Andriamatoa Sénateur Patrick Chaize, Filoha lefitra ny Groupe d’Amitié, Ramatoa Sénatrice Vivette Lopez, Secrétaire du Groupe d’Amitié, Andriamatoa Sénateur Thani Mohamed Soilihi, Secrétaire du Groupe d’Amitié, Andriamatoa Sénateur Bernard Jomier, Ramatoa Marie-Agnès Mouton Secrétaire Exécutive du Groupe d’Amitié, Andriamatoa Christophe Bouchard Masoivohon’i Frantsa eto Madagasikara.

✅ Ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana no iompanan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny roa tonta ka isan’izany ny :

▶️Fiarovana ny karazanjavamananaina ;

▶️Ady amin’ny fiovan’ny toetrandro ;

▶️Ady amin’ny doro tanety sy ny doro ala ;

▶️Ala sy ny fambolena ;

▶️Fanabeazana ara-tontolo iainana

🟢Nohamafisin’dRamatoa Minisitra VINA Marie-Orléa nandritra izao fihaonana izao fa laharam-pahamehan’ny MEDD ny fanatanterahana ny Velirano faha 10 ny Filoham-pirenena dia ny « Fitantanana maharitra ny harena voajanahary », ka isan’ny vaindohan-draharaha amin’izany ny fanamaintsoana an’i Madagasikara, ny fampiroboroboana ny angovo maitso, ny ady amin’ny fitrandrahana an-tsokosoko ny harena voajanahary sy ny ady amin’ny kolikoly izay homena lanja bebe kokoa ao anatin’izao fiaraha-miasa eo amin’ny MEDD sy ny Groupe Sénatorial d’Amitié izao.

Evenements

Thématiques
<